Friday, March 16, 2007

Wie erg vol is van zichzelf

Wie erg vol is van zichzelf

zal zich snel be-ledigd voelen.

Nin Sheng

No comments: