Thursday, March 22, 2007

The end of the search is a radical acceptance of what is.

The end of the search is a radical acceptance of what is.

And this acceptance is not done by YOU.

It is not a doing, not an achievement.

It is the absence of a doing; the absence of

resisting the present moment.

Jeff Foster & Nin Sheng


_________________

(Het einde van de zoektocht is een radicale acceptatie van wat er is.
En deze acceptatie wordt niet gedaan door JOU. Het is niet een doen, geen verworvenheid.
Het is de afwezigheid van doen; de afwezigheid van verzet tegen het huidige moment)

No comments: