Tuesday, January 02, 2007

It is only unexamined beliefs

It is only unexamined beliefs

that generate our suffering,

and the sense of being apart

from the peace we are seeking.


John Wheeler

Het zijn slechts niet-onderzochte overtuigingen die ons lijden veroorzaken,
en de notie afgescheiden te zijn van de vrede die we zoeken)

No comments: