Tuesday, January 02, 2007

If liberation is something

If liberation is something

that is supposed to arise

somewhere in the future,

it is not worth waiting for.

John Wheeler


(Als 'bevrijding' iets is wat geacht wordt zich ergens in de toekomst
te openbaren, dan is het de moeite van het wachten niet waard)

No comments: