Monday, October 15, 2007

Als je in stilte naar een mens of boom kijkt, wie kijkt er dan?

Als je in stilte naar een mens of boom kijkt, wie kijkt er dan?

Iets dat dieper is dan de persoon.

Het is bewustzijn dat naar zijn schepping kijkt.

Eckhart Tolle

1 comment:

Belita said...

Well said.