Wednesday, February 07, 2007

No matter how much approval

No matter how much approval

you receive; there is never enough.

Because true happiness does not

depend on the approval of others.

Gangaji

(Hoeveel erkenning je ook krijgt; het is nooit genoeg.
Want waar geluk hangt niet af van de erkenning van anderen)

No comments: